Laddar sidan...
2023-06-10

Mattrender som påverkar

Maten i hemmet är en spegling av olika trender och händelser i världen och samhället. Vad och hur konsumenten väljer att äta påverkar också livsmedelsproducenter. Ur Ridderheimsrapporten, som är en trendanalys över maten och samhället, kan man skönja tryggare måltider och att det blivit trendigt att vara bonde.

2023-06-10

Satsningar inom potatis

Lennardssons maskin och lantbruk i Hörby är ett företag som har många ben att stå på, förutom sin växtodling och sin maskinstation ska de nu fördubbla sin nötköttsproduktion denna vintern till runt 800 kor. Men stora satsningar görs även inom potatisodlingen.

2023-06-09

Säljer CMN i Sverige

På Körslätts gård började man med sin ekologiska odling år 2000 och då fick Magnus Bengtsson sin första kontakt med CMN. Efter att ha insett potentialen i de danska ogräsharvarna på sina egna marker, samt en demonstration av hushållningssällskapet, startade hans egen resa med att sälja dessa inom Sverige.